Produkta atgriešana

Atteikšanas no pakalpojuma un maksājumu atgriešanas kārtība

Klientam nav tiesību atteikties no pakalpojuma un pieprasīt atgriezt naudu, sakarā ar to ka pakalpojums ir personalizēts, izņemot gadījumus kad pakalpojuma kvalitāte ir zema, iesniedzot rakstisku pretenziju SIA RILITA birojā, filiālē, vai sūtot to uz info@fuji.lv vai arī uzrakstot to www.shop.fuji.lv sadaļā Atsauksmes un ierosinājumi.
Klientam ir tiesības atteikties no apmaksāta pakalpojuma, saņemot atpakaļ pakalpojuma maksu 100% apmērā, ja pakalpojums netiek sniegts SIA RILITA vainas dēļ.
Nauda par neizmantoto vai atteikto pakalpojumu tiek atgriezta tikai uz Klienta bankas kontu, no kura tika veikta pakalpojuma apmaksa, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Klienta pieteikuma saņemšanas.